Zrobotyzowane stanowisko

Produkty realizowane na zrobotyzowanym stanowisku. Zrealizowany projekt: W ramach poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Tytuł projektu: "Rozszerzenie zakresu działalności firmy poprzez zakup zrobotyzowanego 
stanowiska spawalniczego"