Firma


 
PPH AMG Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 obejmujący „Produkcję kontenerów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych”. Po raz pierwszy certyfikat został nadany przedsiębiorstwu w maju 2000 roku. Jednostką certyfikującą był Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Przedsiębiorstwo posiada także certyfikat oraz uprawnienia nadane spawaczom przez DNV (Det Norske Veritas) do produkcji kontenerów na platformy wiertnicze typu Offshore. 

Przedsiębiorstwo produkuje między innymi:

- Pojemnik rolkowy.
- Pojemniki typu AU i AUK, wykonane wg normy DIN 30720 o pojemności 3 – 10 m 3, z blach o grubości odpowiadającej wymaganiom zamawiającego.
- Pojemnik typu AUD, wykonany jest wg normy DIN 30720, pojemność pojemnika wynosi 3 – 12 m3, pojemnik może być wykonany z blach o grubości odpowiadającej wymaganiom klienta. Pokrywy stalowe wyposażone są w dodatkowy mechanizm odciążający, natomiast na życzenie odbiorcy w miejsce pokryw stalowych można zastosować pokrywy z PCV.
- Szeroka gama pojemników i kontenerów wykonanych zgodnie ze szwedzką normą SS3021 i SS3020.
- Pojemniki magazynowe o długości 8 - 10 stóp angielskich, przystosowane do transportu samochodem lub wózkiem widłowym, uszczelnione dwuskrzydłowymi drzwiami zapewniającymi szczelność od wody opadowej.
- Zbiorniki na olej wg wymagań klientów
- Pojemnik typu KPH, który przeznaczony jest do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, jego pojemność wynosi 7 m3 , przystosowany jest do transportu samochodami SMW 1 oraz SMW 1142. Przedsiębiorstwo produkuje tego typu kontenery z dwoma lub trzema otworami na ścianie bocznej.
- Produkty realizowane na zrobotyzowanym stanowisku.


Przedsiębiorstwo PPH AMG Sp. z o.o. od początku swojej działalności obiera kierunek rozwoju firmy ściśle zbieżny z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Stale wprowadzane innowacje oraz realizowane inwestycje (wprowadzenie spoin ciągłych, zastąpienie piaskowania śrutowaniem, zakup nowych komór malarskich) mają na celu nie tylko zaspokajanie potrzeb odbiorców, ale niejednokrotnie ich wyprzedzanie. 

Obecnie klienci szczególną uwagę zwracają na dwa podstawowe parametry oferowanych wyrobów: jakość i cenę, a jedną z podstawowych zalet PPH AMG Sp. z o.o. jest możliwość doradzenia klientowi w zakresie zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań, które wpłyną na poprawę jakości. 

  62424-62425-QMS-EMS-POLPL-UKAS_page-0001


pracodawca_roku_2
 
PPH2

 

* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.