fundusze_europejskie


Przedsiębiorstwo AMG Sp. z o.o. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0529/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt ”Wdrażanie nowej technologii produkcji kontenerów specjalistycznych”.
 

Celem projektu PP-H AMG Sp. z o.o. jest rozwój przedsiębiorstwa w drodze inwestycji obejmującej wdrożenie nowej technologii produkcji kontenerów specjalistycznych, dzięki której możliwa stanie się znacząca zmiana sposobu wytwarzania kontenerów oraz wprowadzenie do firmy innowacji produktowych. Technologia planowana do wdrożenia została opracowana w 2016r przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny, Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania na zlecenie Spółki AMG. Rezultatem przedsięwzięcia będzie istotne podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na wysoką sprawność i efektywność produkcji kontenerów, robotyzację i automatyzację, optymalizację przebiegu procesów wytwarzania, wdrożenie zaawansowanych rozwiązań w zakresie procesów prefabrykacji, spawania, montażu i malowania.

 

W rezultacie wprowadzonych zmian możliwe stanie się zaoferowanie nowego produktu: kontenera specjalistycznego do transportu, magazynowania i suszenia produktów sypkich, którego konstrukcja oparta jest na autorskim projekcie AMG zgłoszonym do opatentowania i ochrony wzorem użytkowym. Nowa technologia pozwoli również na istotne udoskonalenie aktualnie wytwarzanego przez Spółkę asortymentu kontenerów poprzez poprawę ich jakości i trwałości. W efekcie inwestycji nastąpi wzmocnienie pozycji Projektodawcy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, dającej możliwość konkurowania z wiodącymi producentami z branży kontenerowej w kraju i w Europie.

wartość projektu: 24 812 000,00 pln
wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 pln

Trwające Postępowania
Zakończone Postępowania * Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.