Zrobotyzowane stanowiskoZrealizowany projekt: W ramach poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: "Rozszerzenie zakresu działalności firmy poprzez zakup zrobotyzowanego  stanowiska spawalniczego"

Produkty realizowane na zrobotyzowanym stanowisku.  

* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.